ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

AUTO TRADE CENTER SRL poate deține informații despre dumneavoastră, pe care ni le-ați oferit.

Aceste informații pot include, printre altele, numele, adresa, CNP-ul, numere de telefon etc .

Din data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Pentru întrebări sau solicitări suplimentare privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, va rugam sa ne contactați la adresa de email: [email protected]

Prin Date cu caracter personal înțelegem orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. 

Stocarea reprezinta păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Prin prezenta informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când încheiați un contract de vânzare

cumpărare/antecontract,respectiv buyback prin reprezentanții noștri precum și prin intermediul site-ului nostru.

În acest sens vă aducem la cunoștință următoarele:


1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.


2. Prelucram toate datele menționate în CI-ul dvs (nume, prenume, domiciliu, loc de naștere, data, CNP-ul, seria și nr. CI-ului, data eliberării, emitentul CI-ului, etc) pentru:

a.Încheierea sau executarea unui contract între dvs si subscrisa;

b.Pentru a vă factura serviciile;

c.Comunicarea operațională în vederea derulării eficiente și corecte a relației contractuale;

d.Identificarea și prevenirea fraudei;

e.Pentru a spori securitatea rețelelor noastre și a sistemelor informatice;

3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail pentru comunicarea cu dumneavoastră.


4. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele presupușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință.


5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.

Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră.

Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Subscrisa păstrează datele cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor pe durata relațiilor contractuale, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.


6. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru

realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională, ci și o valoare esențială.


7. Revizuim periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.


8. Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs.

personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care

contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe

consimțământul dvs., va puteți retrage oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând  în continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor

automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Thank you
We will call you back
in a 15 minutes
Work hours
every day from 09.00 to 17.30